mindfulgroesbeek.nl
home
Wat is ACT?

 

 

 

 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapie die zich richt op acceptatie en verbinding. Het gaat niet om het verminderen van negatieve gevoelens of gedachten maar te leren er mee om te kunnen gaan! ACT leert je negativiteit te accepteren en juist de aandacht te hebben voor zaken die echt belangrijk zijn in je leven. Dat stelt je in staat grip te krijgen en minder vast te lopen in zaken waar je toch geen controle over hebt.

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

ACT valt evenals mindfulness binnen de zogenaamde positieve psychologie. De positieve psychologie  benadert mensen niet vanuit een stoornis zoals een depressie of een burn out. In plaats van te kijken naar wat mensen allemaal mankeert, ligt de nadruk op hoe mentale veerkracht kan worden verbeterd. Met andere woorden: in plaats van psychische klachten te bestrijden, leert men om zelf beter met die klachten om te gaan.


Waarom ACT?

ACT gaat ervan uit dat het volkomen normaal is dat we als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaren. Je gaat minder hard aan het werk om deze te veranderen. Je benadert de lastige gevoelens en gedachten vanuit een mildere levenshouding (Acceptance) en word veerkrachtiger. Ook komt er daardoor ruimte vrij om je bewust te gaan richten op zaken die echt belangrijk zijn. En zo meer te kiezen voor wat je werkelijk wilt in je leven en je hier aan te verbinden (Commitment).


Welke resultaten kun je verwachten?

-          Negatieve gedachten en gevoelens gaan minder je leven bepalen.

-          Je ontwikkelt stap voor stap meer mentale veerkracht.

-          Je komt in actie en wordt effectiever.

-          Je wordt stressbestendiger.

 

Voor wie graag meer achtergrondinformatie over ACT wil verwijs ik naar de volgende website: 

www.actinactie.nl