mindfulgroesbeek.nl
home
Praktische informatie over ACT 


Voor meer informatie, een vrijblijvend kennismakingsgesprek en eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met:

Henriëtte Vermeer  024-3239437

Mail: info@mindfulgroesbeek.nl

www.mindfulgroesbeek.nl


Vergoeding

ACT-therapie zoals gegeven door Henriette Vermeer is een behandeling binnen de  psychosociale therapie. Zij is psycholoog en geregistreerd cognitief gedragstherapeut.

Psychosociale therapie wordt vaak vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De voorwaarden die hierbij gelden en de hoogte van de vergoeding kunt u nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden onder het hoofdstuk voor ‘Psychosociale therapie/zorg’ of ‘Alternatieve zorg’. Daarbij wordt altijd als voorwaarde gesteld dat de hulpverlener lid is van een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging.

Henriette Vermeer is lid van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen). Zij is tevens geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ. Bij een aantal zorgverzekeraars is dit een voorwaarde voor vergoeding. Een overzicht van vergoedingen is te vinden op de site van de NVPA of bij www.zorgwijzer.nl.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie bij uw zorgverzekering. U kunt wel e-mailen of bellen om eventueel met u mee te kunnen denken.

Voor deze vorm van vergoeding is doorgaans geen verwijzing van de huisarts vereist. U betaalt de rekening eerst aan uw therapeut en kunt deze achteraf indienen bij uw zorgverzekeraar.


Eigen risico

Bij zorg die onder de aanvullende verzekering valt wordt het eigen risico niet aangesproken.

 

Tarief

Per sessie: 60 euro.

 

Klachtenregeling en tuchtrecht

Als u een klacht heeft kunt u dit in eerste instantie met uw therapeut bespreken. Als dit onvoldoende voor u oplevert kunt u een officiële klacht indienen.
Als NVPA-therapeut houdt Henriette Vermeer zich aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz. Zij is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Klik hier voor de klachtenprocedure van de NVPA.

Via het RBCZ-register is Henriette Vermeer onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ). 

 

SCAG

 

 

 

Kamer van Koophandel-nummer MINDFULGROESBEEK: 69064466